Hệ thống phòng tại khách sạn Grand Fleuve Boutique

Captions line here

Phòng Junior Suite

Giường2
Sức chứa tối đa2
Phong cáchIndochina
Diện tích38m2 - 42m2
Check Details

Phòng Honeymoon Suite

Giường1
Sức chứa tối đa2
Phong cáchIndochina
Diện tích30m2
Check Details

Phòng Deluxe – 2 Giường Đơn

Giường2
Sức chứa tối đa2
Phong cáchNeo-Classic style
Diện tích25m2 - 35m2
Check Details

Phòng Deluxe – Giường Đôi

Giường1
Sức chứa tối đa2
Phong cáchNeo-Classic style
Diện tích25m2 - 35m2
Check Details

Phòng Superior – Giường Đôi

Giường1
Sức chứa tối đa2
Phong cáchNeo-Classic style
Diện tích25m2 - 30m2
Check Details

Phòng Superior – 2 Giường Đơn

Giường2
Sức chứa tối đa2
Phong cáchNeo-Classic style
Diện tích25m2 - 30m2
Check Details

Phòng Family Suite

Giường2
Sức chứa tối đa3
Phong cáchIndochina
Diện tích45m2 - 50m2
Check Details

Phòng Grand Fleuve Suite

Giường1
Sức chứa tối đa2
Phong cáchIndochina
Diện tích50m2 - 60m2
Check Details