Hệ thống phòng tại khách sạn Grand Fleuve Boutique

Captions line here

Phòng Suite – 2 Giường

Giường2
Sức chứa tối đa3
Phong cáchIndochina
Diện tích44m2 - 70m2
Check Details

Phòng Suite – Giường Đôi

Giường1
Sức chứa tối đa2
Phong cáchIndochina
Diện tích44m2 - 70m2
Check Details

Phòng Deluxe – 2 Giường Đơn

Giường1
Sức chứa tối đa2
Phong cáchIndochina
Diện tích27m2 - 41m2
Check Details

Phòng Deluxe – Giường Đôi

Giường1
Sức chứa tối đa2
Phong cáchIndochine
Diện tích27m2 - 41m2
Check Details
  • Đặt phòng đẹp tại khách sạn Grand Fleuve Hạ Long Quảng Ninh

Phòng Superior – Giường Đôi

Giường1
Sức chứa tối đa2
Phong cáchIndochina
Diện tích27m2 - 41m2
Check Details

Phòng Superior – 2 Giường Đơn

Giường2
Sức chứa tối đa2
Phong cáchIndochina
Diện tích41m2
Check Details

Phòng Tiêu Chuẩn – 2 Giường Đơn

Giường2
Sức chứa tối đa2
Phong cáchNeo Classic
Diện tích27m2
Check Details

Phòng Tiêu Chuẩn – Giường Đôi

Giường1
Sức chứa tối đa2
Phong cáchNeo Classic
Diện tích27m2
Check Details