Phòng Deluxe – 2 Giường Đơn

Phòng Deluxe – 2 Giường Đơn

Giường1
Sức chứa tối đa2
Phong cáchIndochina
Diện tích27m2 - 41m2
Check Details

Phòng Deluxe – Giường Đôi

Giường1
Sức chứa tối đa2
Phong cáchIndochine
Diện tích27m2 - 41m2
Check Details