Phòng Deluxe – 2 Giường Đơn

Phòng Deluxe – 2 Giường Đơn

Giường2
Sức chứa tối đa2
Phong cáchNeo-Classic style
Diện tích25m2 - 35m2
Check Details

Phòng Deluxe – Giường Đôi

Giường1
Sức chứa tối đa2
Phong cáchNeo-Classic style
Diện tích25m2 - 35m2
Check Details