Phòng Tiêu Chuẩn – 2 Giường Đơn

Phòng Tiêu Chuẩn – 2 Giường Đơn

Giường2
Sức chứa tối đa2
Phong cáchNeo Classic
Diện tích27m2
Check Details

Phòng Tiêu Chuẩn – Giường Đôi

Giường1
Sức chứa tối đa2
Phong cáchNeo Classic
Diện tích27m2
Check Details