Phòng Suite – 2 Giường

Phòng Suite – 2 Giường

Giường2
Sức chứa tối đa3
Phong cáchIndochina
Diện tích44m2 - 70m2
Check Details

Phòng Suite – Giường Đôi

Giường1
Sức chứa tối đa2
Phong cáchIndochina
Diện tích44m2 - 70m2
Check Details