Phòng Superior – Giường Đôi

Phòng Superior – Giường Đôi

Giường1
Sức chứa tối đa2
Phong cáchNeo-Classic style
Diện tích25m2 - 30m2
Check Details

Phòng Superior – 2 Giường Đơn

Giường2
Sức chứa tối đa2
Phong cáchNeo-Classic style
Diện tích25m2 - 30m2
Check Details